• 1401/05/30
  • - تعداد بازدید: 84
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

رسالت معاونت توسعه، مدیریت و منابع

معاونت توسعه، مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات هداشتی درمانی فسا در راستای ارتقاء بهره وری کلیه سرمایه های موجود سازمانی، ماموریت گسترش تعاملات و ارتباطات و ایجاد زیرساخت های لازم سایر معاونت ها را از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و نظارت بر کلیه منابع و بکارگیری فناوری های نوین، مدیریت مشارکتی، مدیریت زمان و شایسته سالاری با حفظ تکریم ارباب رجوع برعهده دارد و خود را در تحقق این اهداف متعهد می داند.  

کلمات کلیدی

آخرین اخبار

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: