مناقصات و مزایدات 1402 دانشگاه علوم پزشکی فسا

لینک سامانه تدارکات الکترونیک دولت

 

ردیف عنوان شماره مناقصه / مزایده تاریخ انتشار مهلت دریافت اسناد مهلت ارایه ی پیشنهاد
1 مناقصه عمومی دو مرحله ای خريد يک دستگاه اکسيژن ساز 600ليتری بيمارستان امام حسين(ع) ۲۰۰۲۰۰۳۹۱۲۰۰۰۰۰۷ ‭۱۴۰۲/۰۲/۱۳    
2 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل عملیات باقی مانده پایگاه اورژانس قاسم آباد سفلی ۲۰۰۲۰۰۳۹۱۲۰۰۰۰۰۶ ‭۱۴۰۲/۰۲/۱۳    
3 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث پایگاه سلامت شهری شریف واقفی ۲۰۰۲۰۰۳۹۱۲۰۰۰۰۰۵ ‭۱۴۰۲/۰۲/۱۳    
4 مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه تکمیل مرکز جامع ۲۰۰۲۰۰۳۹۱۲۰۰۰۰۰۴ ‭۱۴۰۲/۰۲/۱2    

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: