• 1401/05/15 - 09:10
  • - تعداد بازدید: 168
  • - تعداد بازدیدکننده: 159
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

فراخوان دریافت مدارک واجدین شرایط تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران دانشگاه علوم پزشکی فسا

پیرو بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در سال ۱۴۰۱ با توجه به پیگیری بعمل آمده از وزارت متبوع ، شرط تبدیل وضعیت استخدامی، اشتغال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد لذا خواهشمند است افراد ایثارگر واجد شرایطی که تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی فسا بصورت تمام وقت با وضعیت قراردادی، طرحی و شرکتی مشغول بوده یا می باشند ، حداکثر تا روز شنبه ۲۲ مرداد ماه جهت تشکیل پرونده به واحد منابع انسانی دانشگاه مراجعه فرمایند.

پیرو بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران در سال ۱۴۰۱ با توجه به پیگیری بعمل آمده از وزارت متبوع ، شرط تبدیل وضعیت استخدامی،  اشتغال تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ می باشد لذا خواهشمند است افراد ایثارگر واجد شرایطی که تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ در واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی فسا بصورت تمام وقت با وضعیت  قراردادی، طرحی و شرکتی مشغول بوده یا می باشند ، حداکثر تا روز شنبه ۲۲ مرداد ماه جهت تشکیل پرونده به واحد منابع انسانی دانشگاه مراجعه فرمایند.

پس از بررسی لازم، مدارک واجدین شرایط در سامانه کارمند ایران بارگزاری می‌شود و در صورت تایید شرایط  و اعطای شماره مستخدم توسط سازمان اداری و استخدامی ، اقدامات بعدی جهت تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران عزیز انجام خواهد شد

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 6719
م کریمی زاده
خبرنگار

م کریمی زاده

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: