لیست اخبار صفحه :1
آزمون دوره توجیهی بدو خدمت در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می شود/ پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰

آزمون دوره توجیهی بدو خدمت در دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می شود/ پنجشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰

اولین مرحله آزمون توجیهی بدو خدمت ویژه‌ی کارکنان مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۰ برگزار می گردد و تعداد ۸۰ نفر از کارکنان جدید الاستخدام و تبدیل وضعیت دانشگاه علوم پزشکی فسا در این آزمون شرکت می کنند.

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: