• 1401/07/04 - 09:05
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدیدکننده: 38
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

دیدار و رایزنی رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا و نماینده مردم شهرستان فسا با معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت

پیگیری پروژه های عمرانی نیمه تمام، مطالبات پرسنلی و کمبود اعتبارات

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا، در این نشست که آقایان کریمیان مدیر بودجه و آقای شادمانی مدیر مالی دانشگاه علوم پزشکی فسا حضور داشتند، دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت در خصوص تکمیل، تجهیز و تأمین نیروی انسانی بیمارستان امام حسین(ع)، کسری اعتبارات، تکمیل پروژه های عمرانی، مطالبات پرسنلی و تامین تجهیزات مورد نیاز قول مساعد همکاری دادند. 

همچنین دکتر وکیل رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و هیئت همراه با دکتر طباطباییان مدیر کل مرکز بودجه، دکتر مرادی مدیر کل منابع انسانی و دکتر جوانمرد مدیر کل مرکز توسعه سازمان و تحول اداری دیدارهای جداگانه‌ای  با موضوع پیگیری جذب نیروی انسانی، جذب اعتبارات و اصلاح ساختار سازمانی دانشگاه داشتند.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 6938
م کریمی زاده
خبرنگار

م کریمی زاده

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: