• 1401/07/09 - 13:58
  • - تعداد بازدید: 41
  • - تعداد بازدیدکننده: 40
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

بازدید کارشناسان امور سلامت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از پروژه های آموزشی، درمانی و عمرانی دانشگاه علوم پزشکی فسا

دراین بازدیدها کارشناسان از بیمارستانها وپروژه های در دست احداث دیدن نمودند و پیشرفت فیزیکی آنها مورد بررسی قرار گرفت. کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور قول مساعد، تخصیص اعتبار لازم جهت تکمیل این پرژوه های عمرانی را دادند.

به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا بازدید کارشناسان امور سلامت سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور از بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج)، دکتر شریعتی و امام حسین(ع) و پروژه های عمرانی آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی فسا آقایان رحیم پورتقی و حسن حسینی کارشناسان امور سلامت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست با حضور معاون توسعه دانشگاه، و مدیران بودجه و دفتر منابع فیزیکی در خصوص اعتبارات هزینه ای و عمرانی و وضعیت بیمارستانهای شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند در این نشست دکتر پورجعفریان معاون توسعه دانشگاه گزارشی از وضعیت عمرانی پروژه ها و ضریب اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار و دیگر شاخص های بیمارستانی ارایه کرد. در ادامه از بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) و دکتر شریعتی و بیمارستان در دست احداث امام حسین(ع) و پروژه های در دست احداث پردیس ورزشی، دانشکده پرستاری و مرکز دیالیز و خوابگاه بالینی بازدید کردند. در این بازدیدها وضعیت پروژه های عمرانی،  آموزشی و فرهنگی رفاهی و نحوه خدمات رسانی و میزان اشغال تخت بخشها مورد بررسی قرار گرفت و بازرسان از نحوه ارائه خدمات بیمارستانها ابراز رضایت کردند. در بازدید از بیمارستان ها و پروژه های عمرانی پیشرفت فیزیکی این پروژه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور قول مساعد جهت تخصیص اعتبار لازم جهت تکمیل این پروژه ها را دادند.

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 6950
م کریمی زاده
خبرنگار

م کریمی زاده

تصاویر

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: