لیست اخبار صفحه :1
بازدید نوروزی معاون توسعه دانشگاه از مرکز جامع سلامت شبانه روزی (درمان بستر) امام سجاد(ع) زاهدشهر، پایگاه اورژانس جاده ای صحرارود و خانه بهداشت روستای فدشکویه

بازدید نوروزی معاون توسعه دانشگاه از مرکز جامع سلامت شبانه روزی (درمان بستر) امام سجاد(ع) زاهدشهر، پایگاه اورژانس جاده ای صحرارود و خانه بهداشت روستای فدشکویه

دکترمحمدحسین پورجعفریان از مرکز جامع سلامت شبانه روزی (درمان بستر) امام سجاد(ع) زاهدشهر، پایگاه اورژانس جاده ای صحرارود و خانه بهداشت روستای فدشکویه بازدید کرد.

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: