پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

فرم ها

فرم های منابع انسانی

فرم های منابع انسانی  عائله مندی شاغلین گزینش 01 گزینش 02 بیمه عمر فرم اطلاعات فردی متعهدین ضریبK فرم تبدیل وضع کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی تسویه حساب      

معرفی مدیر

معرفی مدیر   عبدالعظیم کریمی زاده    مدیر منابع انسانی  تلفن:53350567   داخلی : 280  

معرفی پرسنل

معرفی پرسنل   خانم صغری عاطفت امور مربوط به هیأت علمی  خانم غزاله صفدرنژاد امور مربوط به پرسنل رسمی و پیمانی و اداره طرح , نقل و انتقالات خانم زهره ستوده امور مربوط به پرسنل قراردادی اعم از تبصره 3 و 4 و پرسنل رسمی و پیمانی و شرکتی خانم زهرا جمال پور امور مربوط ...

فرم های مربوطه

فرم های مربوطه فرم ضوابط تمدید قرار داد مستخدمین پیمانی فرم نظرسنجی از ارباب رجوع فرم بیمه عمر کارمندان فرم درخواست تغییر عنوان فرم درخواست تغییر محل خدمت فرم تقاضای انتقال فرم متاقاضیان انتقال به دانشگاه علوم پزشکی فرم مشخصات پرسنل فرم درخواست احتساب مدرک تحصیلی فرم ...