پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 واحد فضای سبز:

مسئول فضای سبز :

جمال بردبار

تلفن تماس:

0731-2220994

تلفن همراه :

09179319129

کارمند فضای سبز:

یوسف جولایی

کارمنذ فضای سبز:

جلال فردوس پور

 

شرح وظایف  واحد فضای سبز:

  • اجرای برنامه فصلی و سالیانه فضای سبز (گل‌کاری، درخت‌کاری و...)
  • همكاری در آماده سازی محوطه برای درختکاری، گل‌کاری، چمن‌کاری، پاشیدن بذر، هرس‌کاری و وجین‌کردن نهال‌ها، درختان و گل‌ها
  • اجرای دستورالعمل های لازم جهت سم‌پاشی و کوددهی به درختان، گلها و گیاهان با همكاری كارشناس مربوطه
  • اجرای دستورالعمل های لازم جهت جمع‌آوری و نگهداری گلها و گیاهان پژمرده
  • تهیه و تنظیم گزارش‌های مربوطه و ارائه آن به مسئول واحد نظارت بر خدمات عمومی