پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معرفی پرسنل

حضورمدیریت های منابع انسانی وتوسعه سازمان وتحول اداری 3در بین کارکنان اتاق عمل بیمارستان ولی عصر (عج) با هدف پیگیری و حل وفصل مشکلات ومطالبات