پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

 

آقای نیکنام مدیرتوسعه سازمان و تحول اداری دانشگاه از اجرایی شدن تشکیلات تفصیلی بیمارستانهای ولیعصر(عج) وشریعتی خبر داد :

ایشان بیان داشتند با توجه به بازنگری و ابلاغ ساختار تشکیلاتی این دو بیمارستان توسط ریاست محترم مرکز  مدیریت و تحول اداری وزارت متبوع در اواخر ماه قبل، تشکیلات یاد شده در سامانه های جامع تشکیلات و آذرخش دانشگاه طراحی و جاریزی پستهای مربوطه انجام گرفت

آقای نیکنام در ادامه افزودند نگاشت اولیه واحدها و پستهای سازمانی جهت ایجاد برقراری ارتباط برخط دوطرفه سامانه جامع تشکیلات وزارتخانه و نرم افزار منابع انسانی دانشگاه صورت پذیرفت..