پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه کلیه کارکنان رسمی ، پیمانی و قراردادی

با توجه به ابلاغ دستورالعمل ارزیابی مدیران و کارکنان آموزش ضمن خدمت در ارزشیابی سالانه سال 1393 به میزان 10 امتیاز به شرح ذیل اثر گذار می باشد:

1-   گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت فرهنگی و عمومی با ارائه گواهی به ازای هر 5 ساعت 1 امتیاز

2-   گذراندن دوره آموزش ضمن خدمت شغلی با ارائه گواهی به ازای هر 10 ساعت 3 امتیاز