پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

فرم ((ب)) آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا ، شامل کلیه دوره های آموزشی که مجوز دریافت کرده اند در جلسه کمیته راهبردی آموزش و با حضور اعضاء کمیته در تاریخ 26/03/03 با موافقت دکتر حبیب اله ذاکری به امضای ایشان رسید.

جهت دریافت و مشاهده فایل فرم ((ب)) اینجا را کلیک کنید.