پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به اطلاع كلیه همكاران محترم می رساند:

 درصورتیكه استراتژی های معاونت ذیربط خود را دریافت ننموده اید می توانید با  مراجعه به سایت دانشگاه در منوی اصلی " برنامه های استراتژیك " اطلاعات حوزه خود را دریافت نمایید .

 نظرات ، انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص برنامه تدوین شده سال 1396-1392 به دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع ارسال فرمایید.

به بهترین انتقادات همراه با پیشنهاد اصلاحی و اجرایی آن در صورت تایید كمیته برنامه ریزی استراتژیك دانشگاه و با هماهنگی كمیته نظام پیشنهادات دانشگاه (بسته به نوع و درجه اهمیت پیشنهاد)  تقدیر و جوایزی اهداء خواهد گردید،  لازم به ذكر است امتیاز پیشنهاد نیز در ارزشیابی سالانه  فرد پیشنهاد دهنده منظورخواهد گردید.    

 كمیته مركزی برنامه ریزی استراتژیك دانشگاه