پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

قابل توجه همکاران ستادی

با سلام

بدینوسیله به اطلاع همکارن محترمی که به صورت دورکاری انجام وظیفه می نمایند ، می رساند نسبت به ارسال گزارش انجام کار و ارائه فرم تعهدنامه حداکثر تا تاریخ 31/06/92 به مدیر نیروی انسانی اقدام نمایند.در غیر اینصورت روزهای پنجشنبه از تاریخ شروع دورکاری جزو مرخصی استحاقی لحاظ و از تاریخ 1/07/92 دورکاری ایشان لغو می گردد.