پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

عملیات بهسازی سیستم برق ساختمان اداری ستادی دانشگاه که شامل : حفاری ، اجرای کانال ، کابل کشی ، تعمیر ، تعویض کلیه تابلو برق ها ، نصب سینی کابل و اجرای چاه ارت می باشد با انجام هزینه ای بالغ بر 730 میلیون ریال به درخواست معاونت محترم توسعه دانشگاه و توسط مدیریت فنی در حال اجرا می باشد . که پس از اتمام ، استفاده از سیستم سرمایش مطلوب برای کلیه همکاران محترم فراهم خواهد شد.