پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

امور قراردادهای دانشگاه اقدام به تنظیم قرارداد در جهت استقرار پلیس محله جهت انجام امور نگهبانی بیمارستان شریعتی فسا با استفاده از نیروی انسانی و لوازم حفاظت و برنامه ریزی برابر استاندارد های شناخته شده حفاظت از اماکن به صورت تمام وقت نموده است.