پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

عملیات اجرای پروژه مجموعه ورزشی و استخر پردیس دانشگاه علوم پزشكی فسا كه به دلیل مشكلات اعتباری ، مدت كوتاهی متوقف شده بود با حمایت های معاون محترم توسعه و تلاش پیگیر همكاران مدیریت فنی دانشگاه شروع و در حال حاضراز روند مطلوب پیشرفت فیزیكی برخوردار است .