پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به اطلع كلیه كاركنان رسمی ، پیمانی و قرردادی كه دوره توجیهی بدو خمت را طی ننموده اند ، می رساند ، این دوره طبق اطلاع رسانی های قبلی به صورت غیر حضوری در تاریخ های شنبه 4/8/92 و یكشنبه 5/8/92 و دوشنبه 6/8/92 برگزار می گردد.

لیست اسامی پرسنل گروه بندی شده ، جهت شركت در آزمون مذكور در تاریخ های اعلام شده ، متعاقباً اعلام خواهد شد.