پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

اولين جلسه كميته راهبردي آموزش با حضور رابطين آموزشي كليه معاونت ها و جناب دكتر ذاكري معاون محترم توسعه مديريت و منابع و همچنين دكتر كوهپايه معاون آموزشي دانشگاه برگزار گرديد.

در اين جلسه علاوه بر بحث و گفتگو در مورد برخي از مشكلات و همچنين بودجه كميته راهبردي آموزش ، تقويم آموزشي دانشگاه تائيد و به كليه معاونت ها جهت برگزاري دوره هاي آموزشي طبق تقويم آموزشي اعلام شد.