پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

در جهت رفاه حال دانشجویان عزیز و همكاران گرامی ، امور قراردادهای دانشگاه اقدام به تنظیم قرارداد انجام خدمات سرویس و نگهداری سیستم اتوماسیون شامل  : نرم افزار جامع اتوماسیون تغذیه ، نرم افزار اینترنتی رزرو غذا ، نرم افزار افزایش اعتبار  اینترنتی ، دو دستگاه تحویل غذا ، دو دستگاه رزرو غذا و دو دستگاه پرینتر حرارتی نموده است.