پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

این گزارش تغییرات دانشگاه علوم پزشكی فسا در هشت ساله دولت های نهم و دهم را در بر می گیرد كه شامل : ارتقاء دانشكده به دانشگاه ، افزایش تعداد دانشكده ها از 2 به 4 دانشكده ، افزایش تعداد دانشجو از 400 به 940 ، افزایش فضا های خوابگاه های دانشجویی از 3 خوابگاه به 4 خوابگاه و... است.