پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

عملیات اجرایی پروژه فاز دوم ساختمان آموزشی و کمک آموزشی دانشگاه (الحاقی) که از پروژه های مهر ماندگار می باشد بیش از 95% پیشرفت فیزیکی دارد و به یاری خداوند در آینده ای نزدیک به بهره برداری می رسد .