پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

اخبار

آرشیو اخبار

به اطلاع می رساند کارشناسان  شاغل در محیط و ستاد که دارای رتبه شغلی خبره و دارای سنوات تجربی به مدت 24 سال می باشند، می رساند جهت تکمیل مدارک و مستندات رتبه عالی به مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری مراجعه و نسبت به تهیه مستندات اقدام نمایند.