پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

آرشیو اخبار

اولین نشست هم اندیشی كمیته برنامه ریزی استراتژیك دانشگاه  با هماهنگی مدیریت بودجه  در محل سالن نحوی ساختمان الحاقی دانشگاه برگزار شد.

 

در ابتدای این جلسه ضمن عرض خیر مقدم به حضار، هدف از برگزاری این نشستها را بررسی برنامه های کلان و استراتژیک دانشگاه  اعلام نموده و با تأکید بر تشکیل جلسات منظم خواستار شرکت اعضا و مدعوین به صورت فعال در این جلسات شد.                                    


در ادامه جلسه نمایندگان معاونتهای مختلف دانشگاه به بیان دیدگاه های خود پرداختند.                                                  

سپس نماینده محترم معاونت توسعه دانشگاه به بیان رسالت وچشم انداز كه از مهمترین عناصر برنامه است پرداخت و همچنین به تشكیل كمیته های تخصصی در حوزه معاونتهای مربوطه كه كمكهای شایانی در به نتیجه رسیدن مطلوبتر برنامه می شود پرداخت         

در ادامه حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداخته و مقرر گردید در كوتاهترین زمان ممكن برنامه تکمیل و تشریح گردد و جهت هرگونه اقدام مقتضی تحویل ریاست دانشگاه گردد.