پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

رفاهی دانشگاه

امور رفاهی عبارت است از مجموعه عملیاتی که باعث حل مشکلات کارکنان شده و نیازهای داخل و خارج سازمانی آنها (اعم از نیازهای مادی و معنوی و روانی) را حتی‌المقدور مرتفع می‌سازد و آنها را از نظر جسمانی و روانی سالم نگاه می‌دارد. بدین ترتیب، سازمان‌های مختلف نسبت به احتیاجاتی که کارکنان دارند در حد توان خود برنامه‌های رفاهی مختلفی را اجرا می‌کنند .

رفاه کارکنان از جایگاه خاصی در فعالیت‌های دانشگاه علوم پزشکی فسا برخوردار می باشد و لازم است همان طور که مسوولین محترم دانشگاه مساعی خود را در جهت گسترش تمامی زمینه‌ها برای الگو قرار دادن دانشگاه بکار می برند در زمینه رفاه کارکنان اقداماتی انجام دهند که بتواند الگویی برای سایر دانشگاه‌ها باشد. مسلما با ایجاد رفاه نسبی و رضایت کارکنان، انگیزه آنان برای ارایه خدمات بیشتر و با کیفیت که اثرات آن زمینه ساز فعالیت‌های دانشگاه می باشد، بیشتر می شود و می‌توان با مدیریتی صحیح با استفاده از منابع دانشگاه، کمک کارکنان و سایر منابع خارج دانشگاه، رفاه کارکنان را به نقطه مطلوب در مدت کوتاهی رساند و با ارایه خدمات مشاوره‌ای،آموزشی و ظرفیت سازی، سیاحتی زیارتی، تهیه لوازم مورد نیاز کارکنان، گسترش فضاهای ورزشی، وام‌های مختلف و خدمات درمانی نسبت به افزایش سطح رفاه کارکنان اقدام نمود.