پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت پشتیبانی

واحد نقلیه :

مسئول نقلیه : احمد محجوب
تلفن تماس: 0731-2220994
تلفن همراه : 09173318186
راننده سواری : کریم هاشمی
راننده سواری : سعید قائد
راننده اتوبوس : عبدالرزاق محمدی
راننده مینی بوس : سلمان افضلی پور
راننده مینی بوس : وحید رضا محمدی

 

شرح وظایف مسئول نقلیه:

 • دریافت دستور و برنامه کاری از سرپرست مربوطه
 • بررسی  درخواستهای خرید لوازم یدکی وسایط نقلیه
 • امور مربوط به تعمیرات،تهیه بنزین و شماره گذاری اتومبیلها
 • کنترل  وتعیین میزان مواد سوختی
 • نظارت  بر پرداخت هزینه های  سوخت به رانندگان
 • نظارت  بر انجام امور مربوط به بیمه وسایط نقلیه
 • تنظیم  برنامه رفت‌و‌برگشت سرویس ها
 • تنظیم  برنامه کشیک رانندگان در ساعات غیراداری
 • نظارت  بر تحویل و تحول اتومبیلها
 • نگاهداری پیشینه‌ها (مربوط به سند ماشین،لوازم یدکی،لاستیکهای خریداری شده، تاریخ برگهای درخواست،قبض انبار و...)و آمار و کلیه مشخصات وسایط نقلیه
 • رسیدگی بر تصادفات رانندگان
 • تهیه گزارشهای لازم برای تعمیرات اتومبیلها
 • انجام امورمربوطه برابر دستور مقام مافوق

 

 شرح وظایف رانندگان :

 • انجا انجامماموریت های درون شهری
 • انجام ماموریت های برون شهری
 • سرویس خودرو تحویلی
 • پیگیری تعمیرات فنی خودرو
 • هماهنگی با كارشناسان دانشگاه جهت انجام به موقع ماموریت ها
 • حضور به موقع جهت انجام ماموریت های محوله در ساعات هماهنگ شده
 • نوشتن و تكمیل قبوض بنزین و تحویل آن به مسئول مربوطه