پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مدیریت پشتیبانی

واحد خدمات وتنظیفات :

مسئول خدمات : محمد حسین امامیان
تلفن تماس : 0731-2220994
تلفن همراه :

09179331868

کارمند خدمات : شجاعقلی بیژنی
کارمند خدمات : علی اکبر تاجیکی
کارمند خدمات : مسلم شجاعی نسب
کارمند خدمات : علی اسفندیاری
کارمند خدمات : خورشید آزور
کارمند خدمات : قربان نیکنام
کارمند خدمات : غلامرضا بردبار
کارمند خدمات : حبیب جلوداری
کارمند خدمات : هادی شرفی
کارمند خدمات : نادر ترابیان
کارمند خدمات : اسماعیل ملایی
کارمند خدمات : اصغر رادفر
کارمند خدمات : شجاعت ا... فیروزی

 

شرح وظایف مسئول واحد خدمات:

 • نظارت بر  نقل انتقال وسایل و لوازم واحدها
 • نظارت برعملکرد خدمتگزاران وکارکنان واحد خدمات
 • کنترل  حضور و غیاب و تأخیر ورود و خروج کارکنان تحت امر
 • برنامه ریزی لازم جهت نظافت اتاقها وواحدهای تحت پوشش
 • تعیین محل کار خدمتگزاران .
 • نظارت بر اجرای برنامه‌های سمپاشی به‌طور مداوم برای از بین بردن حشرات
 • اجرای روشهای بهداشتی برای جمع‌آوری زباله و از‌بین‌بردن آنها
 • تهیه  گزارشهای لازم جهت مسئولین مربوطه

 

شرح وظایف کارگران واحد خدمات:

 • نظافت طبقات شامل تی،‌ جارو ، گردگیری ، آماده كردن چای و شستشوی ظروف ، تمیز كردن میزها و كمدها
 • شستشو و تمیز كردن شیشه ها و پارتیشن ها
 • جابه جایی وسایل واحد ها بنا به درخواست واحد مربوطه
 • جابه جایی نامه و انجام درخواست و فراهم كردن لوازم مورد نیاز واحدها
 • جمع آوری وسایل اسقاطی و حمل آن به انبار ها
 • جمع آوری كاغذ باطله كل ساختمان ، حمل به انبارو سپس حمل به خارج ساختمان
 • پذیرایی در هنگام برگزاری جلسات
 • حمل میز و صندلیهنگام برگزاری جشن ها و مهمانی ها
 • پذیرایی در هنگام برگزاری جشن ها و مهمانی ها
 • سمپاشی ماهیانه كل ساختمان
 • شركت در شیفت روزانه بعداز ساعات اداری جهت نظافت راهروها ، پله ها و سرویسهای بهداشتی كل ساختمان
 • آذین بندی درزمان برگزاری جشنها و مراسم مذهبی و ملی
 • شستشوی كامل واحدها بعداز ساعت اداری
 • شستشو و تمیز كردن راهروها و دیوارهای طبقات
 • شستشوی راهروهای طبقات
 • شستشوی راه پله های اصلی 
 • شستشو و تمیز كردن روزانه سرویس های بهداشتی با مواد مخصوص