پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری پرسنلی

 کارشناس حقوق و دستمزد:

نام ونام خانوادگی :

احمد كریمی

تحصیلات :

فوق دیپلم حسابداری

تلفن مستقیم :

3338718

 

شرح وظایف :

  • انجام امور مربوطه به كسورات حقوق
  • انجام پیگیریهای كارهای محول شده از مدیر امورمالی
  • انجام كارهای مربوط به دبیر خانه