پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

حسابداری منابع و تامین اعتبار

 رئیس اداره حسابداری منابع و تامین اعتبار:

نام و نام خانوادگی :

محمد حسین صادقی

مدرک تحصیلی :

کارشناس حسابداری

تلفن مستقیم:

3334263