پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

تحول اداری

قانون مدیریت خدمات کشوری

جهت دریافت این سند اینجا را کلیک کنید.

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

جهت دریافت این سند اینجا را کلیک کنید.

 

برنامه جتمع اصلاح نظام اداری

جهت دریافت این سند اینجا را کلیک کنید.