پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

مهندسی سازمان

مدیر توسعه و نوسازی سازمان و تحول اداری: عباس نیکنام
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت اداری

 

سوابق اجرایی:

  • کارگزین شبکه بهداشت و درمان داراب
  • مسئول کارگزینی و امور اداری بیمارستان امام حسن مجتبی(ع)
  • عضویت در کارگروه ها و کمیته های مختلف بیمارستانی
  • مسئول کارگزینی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی فسا
  • کارشناس آموزش کارکنان
  • کارشناس طبقه بندی مشاغل
  • کارشناس ارزشیابی کارکنان
  • مدیر تشکیلات دانشگاه علوم پزشکی فسا