پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

توسعه، نوسازی و تحول اداری

مدیر: آقای عباس نیکنام

مدرک:کارشناس مدیریت دولتی

سوابق کاری:

  • مسئول کارگزینی و امور عمومی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع)
  • مسئول کارگزینی معاونت بهداشتی دانشگاه
  • مسئول تشکیلات دانشگاه
  • مسئول اداره آموزش دانشگاه
  • مسئول طرح طبقه بندی مشاغل
  • مسئول اداره تحول اداری

شرح وظائف:

بررسی و نظارت بر طرح طبقه بندی مشاغل اعم از ارتقاء طبقه ، ارتقاء رتبه ، طبقه تشویقی ، تغییر عنوان ، احتساب مدرک تحصیلی ، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی ، از پیمانی به رسمی آزمایشی و از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ، ماموریت آموزشی تمام وقت ، نیمه وقت و...

بررسی و نظارت بر تشکیلات دانشگاه اعم از تبدیل پست های سازمانی و اخذ چارت تشکیلاتی دانشگاه و معاونت ها ، اختصاص پست های سازمانی ، پیگیری مجوز های استخدامی قراردادی و رسمی و پیمانی نیاز های استخدامی و بررسی احکام کارگزینی ، و نظارت بر بازنشستگی قبل از موعد و....

نظارت و بررسی و هدایت آموزش کارکنان  از طریق طراحی نیازسنجی و برگزاری دوره های عمومی شغلی و مدیریت ، تائید گواهینامه های نوع دوم ، برگزاری کمیته های راهبردی آموزش و اعطای گواهینامه های نوع اول بر اساس قوانین و مقررات آموزشی

بررسی نظارت و هدایت کمیته های دهگانه تحول اداری اعم از اصلاح فرآیندها ، شورای پیشنهادات ، منطقی نمودن اندازه دولت ، نظام های مدیریتی ، اموزش و تموانمند سازی نظام های استخدامی ، ارتقاء سلامت اداری ، اصلاح الگوی مصرف ، طرح تکریم ارباب رجوع و تشکیلات

شرکت در جلسات و کارگروه های دانشگاه و انجام امورات محوله طبق دستور معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

ماموریت مدیریت:

تامین خدمات ستادی- تخصصی در زمینه توسعه سازمان ، مدیریت، طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان و ارائه این خدمات به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه با بكارگیری كارآمدترین نظام ها و روش های مدیریت و علوم اداری و با لحاظ محوریت نیروی انسانی در توسعه سازمانی و عنایت به اعتلاء و رشد معنوی كاركنان، كیفیت زندگی كاری، عدالت، پویایی، كارآیی، اثربخشی، نوآوری و خلاقیت، مسئولیت پذیری و پایبندی به قوانین و مقررات در جهت حمایت و اعتلای فعالیت های سلامت، آموزش و پژوهش پزشكی