پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

مناقصات

موضوع

شرایط

واگذاری بخش های نوار قلب،نوار مغز،تست ورزش،خونگیری آزمایشگاه ، تزریقات و پانسمان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا به صورت مشارکت با بخش خصوصی- سال 1397

فایل PDF

مناقصه سلف- سال 1397

فایل PDF

واگذاری امور نقلیه دانشگاه و واحدهای تابعه

 ، خرید دستگاه آزمایشگاهی hplc  واحد معاونت غذا ودارو

، واگذاری  اسکن و خلاصه گیری پرونده های واحد آمار و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر علی شریعتی – سال 1397

فایل PDF

انجام خدمات و تنظیفات و تهیه مواد اولیه تنظیفات بیمارستان دکتر علی شریعتی فسا- سال 1398

فایل PDF

 

 

 

مزایده ها

موضوع

شرایط

فروش خودرو های دولتی فرسوده- سال1397

فایل PDF

 

فروش خودرو های دولتی فرسوده- سال 1397

 
فایل PDF

واگذاری مرکز سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت

، واگذاری خشک شویی دانشگاه علوم پزشکی فسا 

، واگذاری  سوپر مارکت  بیمارستان دکتر علی شریعتی

- سال 1398

فایل PDF