پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

اداره امور قراردادها


Warning: getimagesize(C:\inetpub\wwwroot\develop/http://research.fums.ac.ir/images/icons/color/pdf.png): failed to open stream: Invalid argument in C:\inetpub\wwwroot\develop\templates\fums\includes\helper.php on line 29

آگهی مزایده و مناقصه

آگهی مزایده و مناقصه   مناقصات موضوع شرایط واگذاری بخش های نوار قلب،نوار مغز،تست ورزش،خونگیری آزمایشگاه ، تزریقات و پانسمان بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) شهرستان فسا به صورت مشارکت با بخش خصوصی- سال 1397 مناقصه سلف- سال 1397 واگذاری ...