پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 کارشناس رایانه (مستقر در امورمالی):

كارشناس رایانه (مستقر در امورمالی):

آزیتا یزدان پناه

تحصیلات :

كارشناس نرم افزار كامپیوتر

تلفن مستقیم ونمابر:

0731-3334263

 

شرح وظایف كارشناس رایانه (مستقر در امورمالی):

 1. پیگیری و ارائه راهكارهای مناسب جهت رفع مشكلات نرم افزاری و بهبود سیستم
 2. مشاوره به واحد مربوطه جهت مكانیزه كردن فرایند ها
 3. هماهنگی با مدیریت فناوری اطلاعات در خصوص عقد قراردادهای پشتیبانی نرم افزارها
 4. همكاری درتهیه ، تنظیم و مستند سازی نیازمندیهای  انتظارات واحد از  نرم افزار مورد تقاضا
 5. آشنایی فنی با نرم افزار ها و سخت افزارهای مربوطه  ( مانند حضور وغیاب و... )
 6. آگاهی از كلیات  (حیطه و نوع فعالیت های تحت پوشش) نرم افزارهای واحد مربوطه جهت پیكیری مناسب تر مسائل مربوطه
 7. نظارت و پیگیری روند تهیه فایل پشتیبان (Backup data )  از نرم افزار ها بصورت دوره ای و آرشیو آنها
 8. تایید اتمام كار پروژه ها و یا فاكتور های نرم افزاری           
 9. مطلع بودن از هر گونه تغییر و تحول نرم افزاری
 10. همکاری باکارکنان سازمانهای دارایی –دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی
 11. انجام سایر امورارجاعی از طرف مدیریت محترم مالی