پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

واحد دبیرخانه:

مسئول دبیرخانه :

خانم معصومه توکلی

تلفن تماس:

0731-2220994

تایپیست :

لیلا پیرزاد

بایگان :

سهیلا سروی

نامه رسان :

علیرضا غلام نژادرنجبر

 

شرح وظایف رئیس اداره دبیرخانه:

 • نظارت بر دریافت ، ثبت و توزیع نامه های وارده
 • نظارت بر دریافت ، ثبت و ارسال نامه ها
 • دریافت ، نمابرها وثبت و ارسال آنها
 • توزیع و ابلاغ بخشنامه های صادره
 • نگهداری سوابق مکاتبات
 • نظارت بر گردش مکاتبات برای حصول اطمینان از برگشت نامه ها و مدارک مربوطه

 

 شرح وظایف نامه‌رسان:

 • دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه
 • دریافت مکاتبات، نشریات،نامه‌های اداری،مدارک و احکام،دعوتنامه‌ها،جزوه‌ها،امانات، وثبت آنها
 • توزیع مکاتبات بین واحدها و دریافت رسید ازگیرندگان آنها
 • برگشت مکاتبات و نشریاتی که بنا بر دلایلی به گیرندگان مربوطه تحویل نشده است
 • پست نامه و امانات پستی و مانند آنها ودریافت رسید آنها
 • مراقبت لازم در استفاده درست از وسیله نقلیه در اختیار
 • ارائه گزارش مشکلات مربوطه به سرپرست مربوطه
 • انجام   دیگر کارهای مربوطه برابر دستور مقام مافوق