پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

خدمات پشتیبانی

اداره تدارکات و کارپردازی

اداره تدارکات و کارپردازی  پرسنل: مسئول تدارکات وکارپردازی : داریوش ابراهیم پور تلفن تماس : 0731-2223615 تلفن همراه : 09179315506   کارپرداز: محمد کاظم یوسف پور تلفن تماس : 731-2223615 تلفن ...

تلفنخانه

تلفنخانه شرح وظایف تلفنچی: دریافت دستور و برنامه کار از سرپرست مربوطه بازدیدروزانه دستگاه مرکزی تلفن و سایر دستگاهها برای اطمینان از آماده بودن آنها پاسخ به مراجعات تلفنی افراد ارتباط تلفنی داخلی یا خارج دانشگاه و بالعکس را برقرار و پیامهای تلفنی را برابر ...

فضای سبز

فضای سبز  واحد فضای سبز: مسئول فضای سبز : جمال بردبار تلفن تماس: 0731-2220994 تلفن همراه : 09179319129 کارمند فضای سبز: یوسف جولایی کارمنذ فضای سبز: جلال فردوس پور   شرح وظایف  واحد ...

نقلیه

نقلیه واحد نقلیه : مسئول نقلیه : احمد محجوب تلفن تماس: 0731-2220994 تلفن همراه : 09173318186 راننده سواری : کریم هاشمی راننده سواری : سعید قائد راننده اتوبوس : عبدالرزاق محمدی راننده مینی بوس : سلمان افضلی پور راننده ...