پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap


Notice: Undefined index: option in C:\inetpub\wwwroot\develop\components\com_content\views\article\view.html.php on line 245

Notice: Undefined index: option in C:\inetpub\wwwroot\develop\components\com_content\views\article\view.html.php on line 253

Notice: Undefined index: option in C:\inetpub\wwwroot\develop\components\com_content\views\article\view.html.php on line 253

مدیریت منابع انسانی

 

خانم صغری عاطفت امور مربوط به هیأت علمی 

خانم غزاله صفدرنژاد امور مربوط به پرسنل رسمی و پیمانی و اداره طرح , نقل و انتقالات

خانم زهره ستوده امور مربوط به پرسنل قراردادی اعم از تبصره 3 و 4 و پرسنل رسمی و پیمانی و شرکتی

خانم زهرا جمال پور امور مربوط به پیام آوران , کارکنان رسمی و پیمانی و مهندسی مشاغل

خانم جلاله جوکار کارگزین کارکنان رسمی و پیمانی

خانم فهیمه خم زده امور مربوط به حضور و غیاب , صدور گواهی کار ماهانه , سامانه های ارزیابی عملکرد , op و hop

آقای مهدی غلباش کارگزین اورژانس

آقای کمال الدین رضایت کارشناس مهندسی مشاغل

آقای حمیدرضا واعظی امور مربوط به بازنشستگان

آقای امان اله آل سعدی مسئول کارگزینی معاونت بهداشتی

خانم الهام آزادی بایگان