پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap


Notice: Undefined index: option in C:\inetpub\wwwroot\develop\components\com_content\views\article\view.html.php on line 245

Notice: Undefined index: option in C:\inetpub\wwwroot\develop\components\com_content\views\article\view.html.php on line 253

Notice: Undefined index: option in C:\inetpub\wwwroot\develop\components\com_content\views\article\view.html.php on line 253

مدیریت منابع انسانی

حضورمدیریت های منابع انسانی وتوسعه سازمان وتحول اداری 3در بین کارکنان اتاق عمل بیمارستان ولی عصر (عج) با هدف پیگیری و حل وفصل مشکلات ومطالبات