پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معرفی پرسنل

صدور احکام پرسنل قراردادی تبصره 3 و 4

                       خانم زهره ستوده

 

صدور احکام پرسنل رسمی و پیمانی

            خانم غزاله صفدرنژاد