پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

accounting 3

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

قانون مدیریت خدمات کشوری

جهت دریافت این سند اینجا را کلیک کنید.

 

نقشه راه اصلاح نظام اداری

جهت دریافت این سند اینجا را کلیک کنید.

 

برنامه جتمع اصلاح نظام اداری

جهت دریافت این سند اینجا را کلیک کنید.