پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

دوره آموزش ضمن خدمت کارشناسان مدیریت منابع انسانی در تاريخ  97/05/17 و با حضورآقای کریمی زاده مدیر منابع انسانی و کارشناسان این مدیریت برگزار

گرديد.

آقای کریمی زاده مدیر منابع انسانی بیان داشتند در راستای بهبود دانش و عملکرد کارکنان این مدیریت و همچنین آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان با قوانین و مقررات منابع انسانی این دوره برگزار گردید . .

ایشان همچنین افزودند از این پس این جلسات به صورت هفتگی برگزار می گردد. .