پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آقای مهرفر مسئول اداره آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا خبر داد :

نتایج آزمون دوره توجيهي بدو خدمت اعلام و اسامی افراد قبول شده در سامانه آموزش كاركنان دانشگاه قابل رویت است.

ایشان افزودند شركت كنندگان مي توانند با مراجعه به آدرس سامانه آموزش كاركنان و وارد شدن به پروفايل آموزشي خود ار نتيجه نمرات خود آگاه شوند.همچنين به اطلاع مي رساند نفرات قبول شده می توانند از روز شنبه مورخ 30 / 04 / 1397 با مراجعه به اداره آموزش كاركنان ، گواهينامه دوره توجيهي بدو خدمت خود را به صورت فيزيكي دريافت نمايند