پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

آقای کریمی زاده مدیرمنابع انسانی دانشگاه از برگزاری جلسه کارگروه جذب نیروی خدماتی خبر داد:

ایشان بیان داشتند در تاریخ 20/4/1397 جلسه کار گروه جذب 16 نفر نیروی خدماتی با حضور اعضا محترم کارگروه در محل دفتر مدیر منابع انسانی برگزارگردید

و در مورد چگونگی نحوه جذب این نیروها به گفتگو و تبادل نظر پرداختند .

ایشان در ادامه افزودند نحوء جذب این نیروها از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه می باشد

ایشان در پایان اضافه نمودند در جلسه تصمیمات لازم جهت برگزاری آزمون اتخاذ گردیده و به مدیر عامل شرکت برنده شده در مناقضه ابلاغ شده .