پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

مهندس داسمه مدیر منابع فیزیکی دانشگاه خبر داد : بازدید دکتر جمشیدی معاون توسعه مدیریت منابع دانشگاه از پرژه های در حال ساخت معاونت بهداشتی و سلامتکده طب سنتی

ایشان بیان داشتند در این بازدید دکتر جمشیدی راهكارهای لازم را جهت ادامه كار و تكمیل پروژه ها به پیمانكاران ارائه نمودند ،ایشان افزودند معاونت توسعه در این بازدید ضمن تاکید به تسریع در روند اجرایی ؛ پروژه ها را ظرف 5 ماه آینده تكمیل و آماده بهره برداری نمایند .  

مدیر منابع فیزیکی دانشگاه اظهار داشتند پروژه معاونت بهداشتی دانشگاه  با زیر بنای حدود 4000 متر مربع و مبلغ قرارداد 48.000 میلیون ریال به پیمانكاری شركت آسا گستر شیراز و پروژه سلامتكده طب سنتی با زیر بنای 1800 متر مربع و مبلغ قرارداد 26000 میلیون ریال به پیمانكاری شركت سازه اسكلت فربغ در حال انجام می باشد .