پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

 آقای فرزاد کریمیان مسئول ارزیابی دانشگاه از برگزاری جلسه بررسی شاخص های ارزیابی مدیریت های بازرسی ، منابع فیزیکی ، آموزش کارکنان خبر داد. 

در این جلسه که با حضور دکتر جمشیدی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی سرکار خانم زگردی قائم مقام ریاست در برنامه های عملیاتی و مدیران بازرسی و منابع فیزیکی برگزار گردید در خصوص نحوه اجرای شاخص های ارزیابی این مدیریت ها در سال جاری بحث و تبادل نظر شد. .

دکتر جمشیدی در این جلسه خواستار برگزاری منظم جلسات سلامت اداری شدند و بیان داشتند  کلیه اعضا کارگروه سلامت اداری می بایست بصورت منظم در جلسات حضور یابند ایشان در ادامه افزودند در این مدت کوتاه قبول مسئولیت ، چند مورد از بازرسی های موردی در خصوص واگذاری های سنوات قبل انجام پذیرفته و مقرر گردید با همکاری مدیران مربوطه شیوه و نحوه اجرای انجام فعالیت بازنگری واصلاح گردد..

همچنین ایشان ضمن بررسی فعالیت ها و اقدامات آموزشی صورت گرفته در حوزه های مختلف دانشگاه  یادآور شدند  گزارشات رسیده در خصوص رابطین آموزشی بصورت جد مورد نظر اینجانب می باشد و راهنمایی های لازم در این خصوص به کارشناس مسئول آموزش کارکنان دانشگاه نمودند

 سپس معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص آخرین وضعیت عملکرد شاخص مناسب سازی فضای اداری جهت تردد جانبازان و معلولین محترم اظهار نظر نمودند و خوستار اصلاح موارد و مشکلات مطرح شده شدند..

در ادامه جلسه مهندس داسمه ضمن اعلام عدم امکان اجرای برنامه مدیریت سبز توسط آن مدیریت بدلیل مشغولیت بیش از حد خواستار واگذاری این شاخص به سایر مدیریت ها شدند که در این خصوص دکتر جمشیدی مسئول اجرای شاخص را تعیین و دستور ابلاغ به ایشان را صادر نمودند  .  

در طول جلسه مدیران و مسئولین مشکلات مدیریت های خود رو جهت بررسی و اصلاح درمدت باقی مانده سال جاری مطرح نمودند 

در پایان جلسه مسئول ارزیابی و برنامه ریزی برنامه های معاونت توسعه پیشنهاد برگزاری جلسات شورای مدیران هر پانزده روز یکبار تا پایان سال را داشتند که دکتر جمشیدی موافقت نمودند.