پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

 

اجرای دستورالعمل سقف ساعت آموزشی از ابتدای سال 1396

آقای عبداله مهرفر مسئول اداره آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی فسا گفت: با توجه به همکاری به عمل آمده با شرکت فن آوری اطلاعات آذرخش سقف ساعت آموزشی از ابتدای سال 1396 مطابق با قوانین و مقررات جهت کلیه همکارانی که دارای شناسنامه آموزشی می باشند اعمال می گردد.

ایشان در ادامه بیان کردند :مطابق با این دستورالعمل پرسنل دارای مدرک کاردانی و پایین تر می توانند حداکثر سالانه 150 ساعت آموزشی ، پرسنل دارای مدرک کارشناسی حداکثر سالانه 130 ساعت و پرسنل دارای مدرک بالاتر از کارشناسی حداکثر سالانه 120 ساعت را طی کنند ،همچنین حداقل ساعت اموزشی سالانه 40 ساعت برای پرسنل و 60 ساعت برای مدیران می باشد.

مسئول اداره آموزش کارکنان در پایان افزودند: دوره های عمومی حداکثر سالانه معادل یک سوم کل دوره های آموزشی جهت پرسنل محاسبه می گردد. و همچنین با توجه به اعمال سقف ساعت آموزشی ، پرسنل می بایست جهت حضور در دوره های عمومی ، شغلی و بهبود مدیریت برنامه ریزی کنند..