پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

همزمان با برگزاری جلسه ستاد برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی فسا از زحمات کارکنان معاونت توسعه دانشگاه تقدیر شد .در این جلسه دکتر جمشیدی ضمن تقدیر از زحمات کلیه مدیران و کارکنان معاونت توسعه اظهار داشتند :دانشگاه علوم پزشکی فسا از بدنه کارشناسی فعالی برخوردار است که این موضوع نشات گرفته از کار گروهی وتعامل با یکدیگر در این دانشگاه است . 

دکتر جمشیدی در ادامه با تاکید بر برنامه ریزی در این معاونت بیان کردند:خوشبختانه نگاه به برنامه ریزی در این دانشگاه مثبت است و مجموعه هیات رئیسه دانشگاه ضمن حمایت از برنامه ریزی قدردان زحمات همه مدیران و کارشناسان دانشگاه هستند .ایشان در پایان خاطر نشان کردند این معاونت جهت پیشبرد اهداف دانشگاه در خدمت کلیه دوستان و همکاران می باشد.

در ادامه جلسه آقای فرزاد کریمیان مسئول پایش برنامه های عملیاتی معاونت توسعه گزارش مختصری از عملکرد برنامه های این معاونت ارائه نمودند.