پورتال معاونت توسعه، مدیریت و منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

sitemap

معاونت توسعه و مدیریت منابع - دانشگاه علوم پزشکی فسا

بدینوسیله به اطلاع کلیه همکارانی که شرایط ارتقاء رتبه به خبره و عالی دارند می رساند که به سامانه ارتقاء رتبه کارکنان به آدرس  WWW.95.38.81.38 مراجعه و نسبت به تکمیل فرم های انضمام مستندات مذکور از طریق هماهنگی با واحد کارگزینی محل خدمت اقدام نمایند.

ضمناً راهنمای استفاده از سامانه و درخواست ارتقاء رتبه شغلی در محل سامانه موجود می باشد.
جهت دریافت فایل راهنمای کاربر ، اینجا را کلیک کنید.